بهش میگم چرا نمیای بری سوربه ؟
تا کی میخوای زندگی کنی ؟قابل بخشش نیست
 برو دیگه!!مؤدب
نمیخوای کاری کنی ...
میگه:
و خداوند زن را آفرید و مرد به طرز نامعلومی از بین رفت ...
میگه:
زن با یه دستش گهواره بچشو تکون میده و با دست دیگش دنیارو ...
به خودم میگم یه جای کارم گیر داره !!

پس چرا دنیا تکون نمی خوره گریه‌آور
گاهی حس پرکشیدن باشه اما تو درقفس باشی...گریه‌آور
السلام علیکِ یا زینب (س) روحی فداک