بسم الله الرحمن الرحیم

یک بهار بی پایان ،یک هوای بارانی

 گاه گرم وآرامی ، گاه سرد وطوفانی                      روزهای تاریکی ، شام های نورانی
من تو را نمی دانم ، لیک جمع اضدادی             یسرهای کوتاهی ، عسرهای طولانی
روح سبز مجنونی در توهم لیلی                  جسم سرخ ایمان در عقل های  روحانی
بی تو من زمستانم ای بهار بی پایان                     یک کویر بی جانم ای هوای بارانی
بی حضور سبز تو بی ردیف خواهد ماند                 بیت های آغازی ، بیت های پایانی

 


برچسب ها : خدا  , گرم  , آرام  , سرد  , طوفانی  , یسر  , عسر  , زمستان  , بهار  , سبز  , ایمان  ,