سبزی پلو


این متن به عنوان نوشته منتخب از سوی دوستان پارسی بلاگ انتخاب گردیده
باتشکر از دوستان پارسی بلاگ
تمام استخوانهایش تیر میکشید بدنش کرخت شده بود و بی حال حتی حوصله نداشت دماغش را بالا بکشد .متکا را انداخت گوشه فرش و پاهایش را دراز کرد به طرف آفتابی که از پشت پرده آمده بودداخل ....  .کیسه آب گرم را برداشت و گذاشت روی سرش اما از بوی بد لاستیکش حالش به هم میخورد عین بوی لاستیکهای ماشین که با آسفالت اصطکاک داشته باشد .عین بوی شهر با آن شلو غی هایش .پرتش کرد کنار . گوشه پرده را گرفت و کنار زد حالا شاهد منظره کوه های بلندی بود که نوید آمدن بهار را میداد . بی اختیار یادش به کتاب رستاخیز جان افتاد .برفهای روی قله داشتند  آب میشدند هر روز با دیروزشان فرق میکردند.برعکس آدم ها .با آن حالش داشت فکر میکرد هر سال این موقع ها که میشود بیشتر دوست دارد سکوت کند و فکر کند .طبیعتی که برای عبرت انسان در حال دگرگونیست ....همه موجودات زنده از خواب بیدار میشوند تا انسان هم از خواب غفلت بیدار شود همه چیز برای انسان در حال دگرگونی ذاتی  است و انسان ..........توی پیاده رو های پاساژهای بزرگ مرکز شهر هم رستاخیز شده بود اونم چه رستا خیزی .بچه های آدمو باش که چطوری به احسن حالشون رسیدن ......

داشت با خودش فکر میکرد که هنوز که بهار نشده .....فعلا زمسونه.یه دفعه یادش امد که :ان مع العسر یسری...بعد از زمستان بهاری هم هست .

پرده را ول کرد و چشم هایشرا بست وپهلو به پهلو شد .جای ترامادولهایی که زده بود هنوز درد میکرد . تمام طبیعت  دوازده ماه برای دگرگونی انسان تلاش میکنند و مغازه دار ها و دست فروش ها یکشبه مردم رو متحول میکنند .تمام مخلوقات بسیج میشن آدم عبرت بگیره و یه سال به خدا نزدیکتر بشه ...خدا میگه اگه کوری نمی بینی برو تو خونت  گندم سبز کن تا از نزدیک شاهد باشی .......اما امان از دست ماهی گلی که با اون ظاهر فریبنده همه چی رو از یاد بچه آدم میبره .با خودش فکر میکرد که :

اصلا کی گفته سر سفره هفت سین باید ماهی گلی باشه؟ من اگه بودم ماهی سبزی پلو رو میذاشتم توی تنگ بلور و با ماهی گلی سبزی پلو درست میکردم .مخصوصا اونائی که یه دم پر چین رنگی رنگی دارن .

پلک هایش آرام آرام سنگین میشد .فکرش حالا حالاها میخواست حرف بزند .دیگر به فکرش محل نمیگذاشت ......

حالا داشت خواب خودش را میدید .شده بود یه ماهی گلی خیلی بزرگ آماده طبخ سبزی پلو.خواب بود که سال تحویل شد عین همان آدمهایی که توی پیاده روها قدم میزدند....

اولین دعای فدائیان اسلام لحظه تحویل سال :

یا مقلب القلوب والابصار حول حالنا الی احسن الحال بظهور الحجه.

 

 


برچسب ها : مشکلات  ,